Vill du engagera dig?

Inom branschen pratar man ofta om talang, vanligtvis med en outtalad och förutfattad mening om vad det innebär. Tyvärr är upplevelseindustrin en av de sämsta branscherna vad gäller att erbjuda arbete för personer med funktionshinder.


 

Ett första steg är att erbjuda utbildning till rörelsehindrade inom branschen. Men arbetsmarknaden måste vara beredd och då gäller det att insikt och kunskap ökas. Att sluta se hinder och istället se personen och dess kompetens.

Våga se möjligheter, inte hinder!

 • Vår syn på talang är att det handlar om motivation och att få möjlighet att utveckla sin förmåga och successivt bygga en professionalitet.
 • Vi vill bryta fördomar om vad människor kan och inte kan.
 • Om branschen tror på alla ungdomarna så vågar de tro på sig själva.

Vårt mål: “Vi ska skapa en utbildning inom upplevelseindustrin som faktiskt skapar arbetstillfällen. Därmed skapas också förutsättningar för att rörelsehindrade blir en del av arbetsmarknaden.”

Du kan hjälpa till på så många olika sätt.

Att du läser detta betyder att du är en engagerad person. Det i sig är värdefullt! Brinner Du för att vilja utveckla funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden i stort. Har du ett eget behov inom Din verksamhet? Vi vill engagera Dig som vill vara med, antingen genom personligt engagemang eller genom finansiellt stöd.

Stöd oss:

 • Bli finansiär till I Love Music Camp!
 • Sponsra med pengar eller produkter
 • Har ni teknisk utrustning som kan lånas ut/skänkas?
 • Brinner du för samma sak som vi gör och vill sprida information om I Love Music Camp
  • inom din egen organisation
  • till andra utanför branschen
  • andra inom branschen
 • Kan ni bistå med tryckmaterial/give aways?
 • Vill ni bli samarbetspartners till I Love Music Camp?
  • Gemensamma kampanjer?
 • Är detta något som du/ni vill stå bakom med ert varumärke?

Involvera dig:

 • Besitter du värdefull erfarenhet inom upplevelseindustrin och vill sprida den?
 • Skulle du vilja hjälpa till som funktionär?
 • Skulle ni vilja vara värdfamilj under själva eventet?

Vill du veta mer?

Kontakta gärna I Love Music Camp på kontakt@ilovemusiccamp.se eller ring oss på 0486-416 69 (Stage4U Academy)