We love

I Love Music Camp är otroligt stolta över de ambassadörer och partners vi har förmånen att ha knutna till oss. På olika sätt stödjer och bidrar de till att underlätta för oss att fortsätta arbeta med det vi brinner för. Vi är så väldigt tacksamma, utan er hade vårt arbete inte varit möjligt. Stort tack!


Ambassadörerna fungerar som vårt ansikte utåt och sprider kännedom om vårt arbete. De är dessutom en stor inspiration för de ungdomar I Love Music Camp riktar sig till. Under själva campet kommer vissa av våra ambassadörer vara på plats personligen för att bidra med sin kompetens, yrkesstolthet och engagemang.

Håll ut!
Precis här kommer vi alldeles snart att presentera vår allra nyaste I Love Music Camp ambassadör

 

secret_person

Håll ut!
Precis här kommer vi alldeles snart att presentera vår allra nyaste I Love Music Camp ambassadör

secret_person

Håll ut!
Precis här kommer vi alldeles snart att presentera vår allra nyaste I Love Music Camp ambassadör